Rezervoari

Plastični rezervoari kapaciteta od 500 - 50000 litara proizvode se u nekoliko varijanti: vertikalni, horizontalni, četvrtasti itd. Rezervoari za vodu, rezervoari za naftu, rezervoari za otpadne vode (septičke jame), proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD) u standardnoj crnoj boji.

Septičke jame

Septičke jame su horizontalni ili vertikalni ukopavajući rezervoari od polietilena visoke gustine (PEHD) koji su prilagođeni ovoj nameni. Svi priključci se ugrađuju tako da odgovaraju svim standardnim kanalizacionim priključcima.

Kace

Kace se koriste prvenstveno za fermentaciju voća i povrća, zatim za skladištenje vode, i raznih hemikalija, praškatih i zrnastih materijala, stočne hrane.
Proces alkoholnog vrenja treba voditi u anaerobnim uslovima jer se time sprečava razvoj nepoželjnih mikroorganizama.

Materijali

POLIETILEN VISOKE GUSTINE (PEHD) Zbog svoje velike čvrstoće i krutosti polietilen visoke gustine se koristi u mnoge svrhe. PEHD može da se bez mehaničkog naprezanja za kratko vreme zagreje do tačke odmekšavanja. 

Separatori ulja

Separatori ulja i lakih tečnosti imaju ulogu da prečiste otpadnu vodu zaprljanu neorganskim uljima (ugljovodonici različitih tipova, nafta, goriva, maziva). Na izlazu iz separatora treba da je voda po karakteristikama, kakva se može upustiti u prirodni recipijent, vodotok ili sistem javne kanalizacije.

Pravougaone kade

Sve kade imaju ojačanja sa spoljne strane od metalnih ili prohromskih profila u zavisnosti od potrebe i zahteva kupca i od medijuma koji se u njih skladišti.

Proizvode se od 200l do 10 000l, u raznim dimenzijama prema zahtevima kupca.

Četvrtasti rezervoari

Četvrtasti rezervoari se proizvode od spiralno motanih i ekstrudiranih (ravnih) ploča. Ovi rezervoari imaju ojačanja od polietilenskih profila sa unutrašnje strane rezervoara koja ne dozvoljavaju deformisanje zidova rezervoara usled pritiska tečnosti koja se nalazi u njemu. 

Sertifikati

  ZIMKOM je nosilac Uverenja o kvalitetu za vertikalne i horizontalne rezervoare, i Uverenje o kontroli za veće prečnike i rezervoare do 50 000 litara.  U uverenjima je navedeno da ZIMKOM-ovi rezervoari u skladu sa evropskim i nacionalnim standardima.

Katalog

Za detaljan proizvodni program molimo pogledajete katalog
Format (PDF). 9,84 MB

Kontakt forma

Search