Kace

Tehničke karakteristike i osobine

Kace - plastične kace - vertikalni otvoreni rezervoari su našli široku primenu u poljoprivredi, seoskim domaćinstvima, maloj privredi i industriji. Proizvode se od polietilena visoke gustine ( PEHD), u standardnoj crnoj boji, mada ih je moguće po zahtevu kupca raditi i u drugim bojama. Koriste se prvenstveno za fermentaciju voća i povrća, zatim za skladištenje vode, i raznih hemikalija, praškatih i zrnastih materijala, stočne hrane i sl.
Po zahtevu kupca proizvodimo i kace sa vodenim dihtungom. Kod ovih kaca ugrađuje se, na vrhu sa spoljne strane kanal u koji se uliva voda. Poklopac se postavlja na kacu tako da uranja u vodu i na ovakav način se postiže hermetičko zatvaranje. Ovakvim zatvaranjem se pospešuje proces fermentacije.
Pored postojanosti na atmosferske uticaje, jer bez problema mogu neprekidno biti napolju, velika prednost u odnosu na drvene kace je mala masa, time i laka manipulacija, kao i lako pranje, čišćenje i održavanje.
Za sve zapremine kaca mogu se isporučiti i rastavljivi poklopci ili ugraditi priključci po želji kupca. Postavljaju se isključivo na ravnu podlogu.

Zapremina (V) L
Prečnik (D) mm
Visina (H) mm
1 250 600 900
2 500 800 1000
3 1000 1000 1280
41500 1200 1330
52000 1400 1300
62500 1400 1620
Search