Rezervoari

O Zimkom rezervoarima

Svojstva plastičnih materijala već su poznata velikom broju ljudi, jer se sa proizvodima od ove vrste materijala sreću gotovo na svakom koraku.
Koristeći osobine polietilena visoke gustine (PEHD) i posebnom tehnologijom u njihovoj preradi, tehnologijom spiralnog motanja, dobijen je proizvod ( REZERVOAR) koji je rešio mnoge probleme u skladištenju i manipulisanju sa tečnostima , rasutim materijalima i agresivnim hemikalijama.
Naši rezervoari imaju odličnu otpornost na abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje. Rezervoari od PEHD otporni su na temperaturama od -30°C do + 80°C.
Rezervoari su imuni na koroziju i većinu hemikalija. Jedinstvena svojstva plastičnih materijala koji se koriste u proizvodnji čine ih potpuno otpornim na elektrolitske uticaje. Ovi rezervoari su otporni na trulež i rđanje. Osim toga, imaju odličnu otpornost na prskanja koja nastaju kao posledica napona.
U primeni rezervoari ne kontaminiraju svoj sadržaj, niti sadržaj istih može izazvati hemijsku reakciju sa materijalom od koga su rezervoari napravljeni. To znači da su ovi  rezervoari praktično bez ukusa i mirisa i ne mogu biti sredina u kojoj se razvijaju alge ili bakterije. Osim toga oni imaju dobra svojstva zadržavanja i očuvanja ukusa materijala koji sadrže.

Horizontalni rezervoari

Horizontalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 50 000 litara i maksimalnog prečnika Ø 2250 mm.

Vertikalni rezervoari

Vertikalni rezervoari se proizvode u zapreminama do 20 000 litara i maksimalnog prečnika do  Ø 3000 mm, a mogu se proizvoditi i veći.

Četvrtasti rezervoari

Rezervoari se proizvode od 200l do 10 000 l i na svaki od njih je moguće ugraditi sve vrste standardnih i nestandardnih priključaka.

Osobine rezervoara

Naši rezervoari su jaki. Konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije i mogu da apsorbuju stresove koji bi normalno oštetili rezervoare načinjene od tradicionalnih materijala.
Težina ovih rezervoara znatno je manja od težine tradicionalnih proizvoda, pa su troškovi transporta ovih rezervoara znatno niži.
Prilikom postavljanja rezervoara nepotrebne su skupe modifikacije i oprema za manipulaciju na mestu montaže.
Rezervoari o kojima je reč dugotrajni su i ne zahtevaju održavanje, jer su tako sagrađeni da traju čak i kada se izlože nepodesnim ambijentnim uslovima.
Ukoliko se rezervoar mora postaviti na otvorenom prostoru gde će biti izložen dejstvu ultraviolentne svetlosti preporučuje se upotreba rezervoara od PEHD, jer je polietilen napunjen čistim ugljenikom, kao stabilizatorom protiv razarajućeg dejstva ove svetlosti. Drugi atmosferski uticaji nemaju odraza na funkcionalnost rezervoara.
Konstrukcija ovih rezervoara onemogućava curenje. Metodi procesa spiralnog namotavanja i toplotne fuzije koji su primenjeni pri izradi rezervoara stvaraju homogenu celinu koja je stalna, pouzdana i potpuno nepropustiva.
U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne standardne i nestandardne priključke čime se omogućuje povezivanje u bilo koji sistem cevovoda.

Pravougaone kade

Proizvode se od 200l do 10 000 l. Imaju raznu primenu u domaćinsvu kao i u raznim proizvodnim delatnostima.

Separatori ulja i masti

Separatori ulja i lakih tečnosti imaju ulogu da prečiste otpadnu vodu zaprljanu neorganskim uljima (ugljovodonici, nafta, goriva, maziva).
Search