Kace

O Zimkom kacama

Kace - plastične kace - vertikalni otvoreni rezervoari su našli široku primenu u poljoprivredi, seoskim domaćinstvima, maloj privredi i industriji. Proizvode se od polietilena visoke gustine ( PEHD), u standardnoj crnoj boji, mada ih je moguće po zahtevu kupca raditi i u drugim bojama. Koriste se prvenstveno za fermentaciju voća i povrća, zatim za skladištenje vode, i raznih hemikalija, praškatih i zrnastih materijala, stočne hrane i sl.
Pored postojanosti na atmosferske uticaje, jer bez problema mogu neprekidno biti napolju, velika prednost u odnosu na drvene kace je mala masa, time i laka manipulacija, kao i lako pranje, čišćenje i održavanje.
Za sve zapremine kaca mogu se isporučiti i rastavljivi poklopci ili ugraditi priključci po želji kupca. Postavljaju se isključivo na ravnu podlogu.

Fermentori - Rakija se može proizvoditi od svih voćnih vrsta koje sadrže šećer iz kojeg u toku alkoholne fermentacije nastaje alkohol. Voće za proizvodnju rakije se bere u punoj fiziološkoj zrelosti jer u tom stadijumu voće sadrži maksimalnu količinu šećera i najizraženiju sortnu aromu koja je veoma važna za svaku voćnu rakiju.
Za proizvodnju vrhunske rakije potrebno je uzimati samo fiziološki zrelo, neoštećeno i dobro čuvano voće. Svakako najznačajnija komponenta voća u proizvodnji voćnih rakija je šećer. Sadržaj šećera zavisi od voćne vrste, agrotehničkih uslova i stepena zrelosti voća. Alkoholna fermentacija predstavlja proces transformacije šećera, aktivnošću kvasaca, u alkohole i ugljen dioksid.
Naši fermentori se izrađuju kao I svi naši proizvodi od polietilena visoke gustine ( PEHD) u crnoj ili nekoj drugoj boji. Oni su valjkasto cilindričnog oblika. Velika je prednost odležavanja komine u fermentorima u odnosu na obične kace. Fermentori poseduju poklopac sa vodenim dihtungom. Na ovakav način se hermetčki zatvara fermentor i pospešuje proces fermentacije voća. Proces alkoholnog vrenja treba voditi u anaerobnim uslovima jer se time sprečava razvoj nepoželjnih mikroorganizama.
Fermentori sa unutrašnje strane poseduju ugrađene plastične cevi kroz koje prolazi voda. Na taj način možemo kontrolisati temperaturu kljuka puštanjem tople ili hladne vode Temperatura komine značajno utiče na proces vrenja. Vrenje je egzoterman proces, što znači da se tokom vrenja oslobađa toplota.
Optimalna temperatura za aktivnost kvasaca i provođenje alkoholnog vrenja je 15-22 °C. Temperature ispod 15 °C mogu da prekinu alkoholnu fermentaciju. Naši fermentori poseduju konusno dno tako da je omogućeno potpuno pražnjenje. Laki su za manipulaciju, čišćenje I održavanje. Imaju dug radni vek.
Proizvode se od 1000 – 5000 litara, a po zahtevu kupca i veći.

Kace

Kace - plastične kace - vertikalni otvoreni rezervoari su našli široku primenu u poljoprivredi, seoskim domaćinstvima, maloj privredi i industriji.

Fermentori

Naši fermentori se izrađuju kao i svi naši proizvodi od polietilena visoke gustine ( PEHD) u crnoj ili nekoj drugoj boji. Oni su valjkasto cilindričnog oblika.
Search