Sertifikati

Od 07. 06. 2012. godine ZIMKOM je nosilac Uverenja o kvalitetu za vertikalne i horizontalne rezervoare, a 08. 08. 2020. godine dobija i
Uverenje o kontroli za veće prečnike i rezervoare do 50 000 litara. Ova uverenja je, na osnovu izvršenih merenja, pregleda i ispitivanja naših uzoraka, izdao Fakultet tehničkih nauka u Čačku. U uverenjima je navedeno da ZIMKOM-ovi rezervoari u skladu sa evropskim i nacionalnim standardima.

UVERENJE O KVALITETU

Uverenje o kvalitetu za horizontalne rezervoare.

UVERENJE O KVALITETU

Uverenje o kvalitetu za vertikalne rezervoare.

UVERENJE O KONTROLI

ZIMKOM rezervoari su u skladu sa evropskim i nacionalnim standardima.
Search