Separatori ulja i masti

Separatori ulja

Zbog velikog zagađenja okoline od otpadnih ulja jedina mogućnost zaštite je ugradnja efikasnih separatora.
Separatori ulja i lakih tečnosti imaju ulogu da prečiste otpadnu vodu zaprljanu neorganskim uljima (ugljovodonici različitih tipova, nafta, goriva, maziva). Na izlazu iz separatora treba da je voda po karakteristikama, kakva se može upustiti u prirodni recipijent, vodotok ili sistem javne kanalizacije.
Naši separatori se izrađuju od polietilena visoke gustine (HDPE) tehnikom spiralnog motanja.
Separator omogućava izdvajanje slobodnog ulja iz mešavine sa vodom i radi na principu specifičnih težina tečnosti.
Separatori ulja se koriste za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga. Tipične primene su na parkiralištima, benzinskim pumpama, saobraćajnicama, auto servisima i dr.
Zimkom separatorima mineralnih ulja lako se manipuliše i lako se ugrađuju. Ugradnja je prema proizvođačkom uputstvu, brza i laka i nema potrebe za dodatnim troskovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl.
U zavisnosti od dužine eksploatacije, količine i stepena kontaminacije ulazne vode potrebno je u određenom vremenskom periodu odvoženje taloga i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

Protok L/s
Zapremina m3
Dim. separatora DxL (mm)
Priključak cevi ULAZ/IZLAZ (mm)
1 5 2 1000 x 2600 Ø  125
2 10 3 1200 x 2600
Ø 160
3 15 5 1400 x 3300
Ø 200
420 8 1400 x 5300
Ø 200
530 12 1800 x 4600
Ø 250
650 15 2000 x 4800
Ø 300
780 20 2000 x 6300
Ø 300
8100 25 2000 x 8000
Ø 400

Separatori masti

Separatori masti prečišćavaju otpadnu vodu zaprljanu organskim mastima (kuhinjske masnoće, mesna industrija). Odvajanjem masti sprečava se začepljenje sistema kanalaziacije i zagađenje vodotoka.
Zimkom separatori masti izrađeni su od polietilena visoke gustine (HDPE) kao vodoneprepusni rezervoar sa ulazno izlaznim cevima.
Separatori masti odvajaju organske masnoće i sprečavaju kako prljanje vode tako i razvijanje neprijatnih mirisa i služe kao prevencija od začepljenja kanalizacionog sistema. U separatoru se odvajaju čestice masnoća koje su lakše nego voda. Te čestice se skupljaju na površini vode gde se stvara plivajući sloj masnoće koji se povremeno ostranjuje. Oblasti primene:
- restorani, hoteli, pansioni
- klanice, prerade mesa, mesare
- proizvodnja gotovih jela, prerada ribe
Održavanje separatora vrši investitor, vlasnik uređaja, koji je dužan da sklopi ugovor sa preduzećem koje vrši održavanje separatora masti i ima licencu za odvožanje i skladištenje opasnog otpada.

Zapremina (V) L
Prečnik (D) mm
Visina (H) mm
Broj korisnika
1 500 800 100020
2 1000 1000 128030
3 1500 1200 133050
42000 1400 130080
63000 1600 1500100
74000 1800 1600150
85000 2000 1600180
96000 2200 1600200
108000 2450 1700250
1110000 2500 2050300
Search